آموزش‌ها

انواع صنایع دستی گیلان که حاصل ذوق اهالی هنر استان است جایگاه ویژه‌ای در بین گردشگران داشته و آوازه این هنر‌ها تا خارج از مرزهای کشور نیز رفته است.

استان یزد به همان میزان که در جاذبه‌های تاریخی، سوغات و خوراکی‌ها تنوع دارد، همان اندازه هم صنایع دستی متنوع دارد به نحوی‌که برخی از آنها منحصر به استان یزد هستند.