اریگامی

آموزش ساخت اریگامی های باحال و خوشگل به صورت ساده

با استفاده از کاغذ‌های مربع شکل می‌خواهیم بوکمارک‌هایی به شکل حیوانات درست کنیم و از آن در مطالعه استفاده کنیم.

با استفاده از یک کاغذ مربع اریگامی قلب درست کرده‌ایم که می‌تونیم به‌عنوان بوکمارک از این اریگامی استفاده کرد.