سازه های پارچه‌ای

در آموزش امروز با پارچه نخ و پنبه می‌خواهیم یک کوسن به شکل ابر درست کنیم. که با استفاده از الگو می‌توانید در هر سایزی این کوسن را داشته باشید.