هنر

انتخاب و معرفی مشهد از سوی شورای جهانی صنایع دستی به عنوان 'شهر گوهرسنگ جهانی' در میان فعالان هنرصنعت منحصر بفرد و بومی اما مهجور فیروزه تراشی که خاص مشهد و نیشابور در خراسان رضوی است توقع بر حق توجه، حمایت و رفع مشکلاتشان را ایجاد کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: پیشنهاد ثبت فن و هنر فیروزه تراشی در فهرست میراث ناملموس جهانی به شورای سیاست گذاری ثبت جهانی ارائه شده و موافقیت اولیه در این زمینه صورت گرفته است.