موزائیک

تفاهم نامه خرید و اهدای آثار زنده یاد استاد سید علی اکبر صنعتی و استاد علی خالقی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در موزه هنرهای معاصر (صنعتی) کرمان امضا و مبادله شد.