طلا

رییس مرکز ملی فرش ایران از برگزاری «جشنواره مستقل فرش» در آینده نزدیک به شرطی که تولیدات در این زمینه به حدی برسد تا قابلیت برگزاری یک جشنواره مستقل را داشته باشد خبر داد.