صنایع دستی استان تهران

محمد انشایی، معاون جدید صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از درجه بندی و استاندارد سازی کارگاه‌های فعال صنایع دستی استان خبرداد و گفت: تاکنون فعالیت هزار کارگاه مرتبط با صنایع دستی شناسایی شده است