رس

آموزش امروزی ما یک خرس پاندای بامزه است. می‌توانید همراه با ما این مجسمه بامزه را درست کنید و به هر کس که دوست دارید هدیه بدید و لب‌های دوستتون را خندون کنید!