خاتم‌کاری

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: ما برای تغییر نگاه‌ها به صنایع دستی اینجا هستیم تا شما را بیش از این با صنایع دستی آشنا کنیم، ما معتقدیم اگر آشنایی‌سازی در اینجا حاصل شود در کل کشور نیز اتفاق می‌افتد.

صنایع‌دستی اصفهان قدمتی به پهنای تاریخ کهن این سرزمین دارد و در بازار اصفهان از نوای گوش‌نواز چک چک قلم بر چهره ظروف مسی تاطرح عشق‌های معنوی بر ظروف مینا درچشم گردشگران جلوه می‌کند.