بهمن نامور مطلق

تفاهم نامه همکاری و حمایت های متقابل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و دانشگاه هنر با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، غلامرضا اکرمی رئیس دانشگاه هنر و جمعی از مدیران و مسئولان دو حوزه در محل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به امضا رسید.