آموزش صنایع دستی

انتخاب و معرفی مشهد از سوی شورای جهانی صنایع دستی به عنوان 'شهر گوهرسنگ جهانی' در میان فعالان هنرصنعت منحصر بفرد و بومی اما مهجور فیروزه تراشی که خاص مشهد و نیشابور در خراسان رضوی است توقع بر حق توجه، حمایت و رفع مشکلاتشان را ایجاد کرده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در دیدار با رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: با توجه به حضور گسترده طلاب در قم و گردشگران این استان مطرح شد تا دهکده صنایع دستی شیعی در قم راه‌اندازی شود تا با حضور صنایع دستی ایران و سایر کشورها در این حوزه به نوعی آشنایی‌سازی انجام شود و از این طریق به بازارهای خارجی بیشتری دست یابیم.