آثار صنایع دستی

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: حضور آثار حرفه‌ای از مدیاهای مختلف و با نگاه معاصر و خلاقانه جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را به جشنواره‌ای متفاوت و یک برند ملی تبدیل می‌کند

یک دوستدار میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی درخواست کرد تا قبل از ثبت هرگونه اثر معنوی (ناملموس) به نام مناطق مختلف، نخست مطمئن شود تا آن آثار مربوط به مناطق دیگر یا مشترک با دیگر مناطق کشور نباشد